přijímací řízení

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁNÍ
DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ – 2023/24

 

PRAKTICKÁ SESTRA (53-41-M/03) – 50 žáků

Tradiční obor pro dívky a chlapce s velmi dobrým uplatněním absolventů.
Žáci se naučí vykonávat základní ošetřovatelskou péči, například sledovat fyziologické funkce, aplikovat léky, odebírat biologický materiál, poskytovat první pomoc a další.

Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených prostorách školy. Při praktickém vyučování spolupracujeme zejména se Svitavskou a Litomyšlskou nemocnicí a Dětským centrem Svitavy.

Absolventi se uplatní v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny, ordinace) a v zařízeních sociální péče (ústavy sociální péče, zařízení pro seniory). Mohou také pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména se zdravotnickým zaměřením.

 

MASÉR VE ZDRAVOTNICTVÍ (53-41-M/04) – 20 žáků

Jde o atraktivní obor pro chlapce a dívky. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji. Žáci se během studia naučí provádět klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury.

Po maturitě pracují pod dohledem lékaře nebo fyzioterapeuta při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče. Mohou také pracovat ve wellness a fitness centrech, sportovních oddílech nebo ve vlastních masérských provozovnách.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.

Výuka probíhá v nově vybavených prostorách školy. Praktické vyučování probíhá také na rehabilitačním oddělení Svitavské nemocnice, v soukromých rehabilitacích a zařízeních sociální péče na Svitavsku.

 

TERMÍNY PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: DO 31.1.2023
  • ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ: DO 1.3.2023
  • TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:13.4., 14.4. 2023 (náhradní termíny 10.5., 11.5.)
  • VYHLÁŠENÍ VYÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 28.4.2023

přidejte se k nám

  • Už jste byli na dni otevřených dveří?

  • Chcete pomoci najít bydlení?

  • Podejte přihlášku

  • Přijďte na přijímačky