Historie školy

Střední zdravotnická škola Svitavy vznikla na konci čtyřicátých let 20. století transformací odborné školy pro ženská povolání. Již tehdy trpěly nemocnice nedostatkem ošetřovatelského personálu.

Z původních prostor dnešní školní jídelny na ulici Milady Horákové se škola přestěhovala do honosné budovy bývalé tkalcovské školy, kde sídlí dodnes.

Od založení prošly školou tisíce absolventek oborů zdravotní sestra, dětská sestra a ošetřovatelka. Absolventi – muži byli tenkrát spíše výjimkou. Za zaznamenání stojí fakt, že naši školu nejprve absolvovala jako žákyně a později se na ni vrátila jako odborná učitelka zakladatelka českého moderního ošetřovatelství docentka Marta Staňková.

Po sametové revoluci prošlo české zdravotnictví řadou změn, na které reagovalo také zdravotnické školství. Jediným oborem se v naší škole stala všeobecná sestra, posléze ji nahradil zdravotnický asistent. 

Od roku 2015 se oborová nabídka naší školy rozšířila o maséry a v roce 2018 se opět vrátil obor sesterský, tentokrát pod názvem praktická sestra. 

 

současnost

Střední zdravotnická škola Svitavy je školou s nadregionální působností.  Vzdělává žáky v deseti třídách denní formy vzdělávání a jedné třídě večerní. Oba nabízené obory vzdělání jsou vhodné pro dívky i chlapce.

Po maturitě mohou absolventi nastoupit přímo do zaměstnání ve zdravotnických zařízeních nebo studovat na široké škále vysokých nebo vyšších odborných škol. 

Budova školy prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. Učebny jsou je moderně zařízeny a vybaveny velkým množstvím učebních pomůcek a didaktickou technikou. Bylo vybudováno nové sociální zařízení a také školní jídelna prošla zásadní proměnou.

Plně kvalifikovaný pedagogický sbor nabízí žákům osobní přístup a přátelskou atmosféru.

Střední zdravotnická škola Svitavy zároveň slouží celoživotnímu vzdělávání, zejména v kvalifikačních kurzech Sanitář a Sportovní masáž.

Součástí školy je školní jídelna poskytující celodenní stravování a domov mládeže v samostatné budově.

Název školy dle zřizovací listiny:
Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Kapacita školy: 270 žáků

Maturitní obory vzdělání:
53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání, 4 roky

53-41-M/03 Praktická sestra, večerní forma vzdělávání, 5 let

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví, 4 roky