ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna je umístěna přímo v budově naší školy. Její provoz je přizpůsoben rozvrhu žáků, v jídelně se tak mohou stravovat žáci všech ročníků. Jídelna také zajišťuje celodenní stravování pro žáky všech svitavských středních škol, kteří jsou ubytovaní v domovech mládeže.

Jídelna připravuje kvalitní pokrmy české a mezinárodní kuchyně. Vaří se tradiční technologií, bez použití polotovarů a směsí. Oběd je obvykle doplněn o třetí chod – zeleninu, ovoce, salát nebo cereální tyčinku. Výběr je zpravidla ze dvou jídel.

Strávníci se prokazují při výdeji bezkontaktním čipem nebo průkazem ISIC. Objednávání stravy lze provést pomoci samoobslužného boxu ve školní jídelně a prostřednictvím internetové aplikace Strava.cz.

Žáci ubytovaní v domově mládeže odebírají stravu v rozsahu snídaně – oběd – večeře – druhá večeře, ostatní žáci se mohou přihlásit k odběru obědů. Režijní náklady jídelny jsou hrazeny z rozpočtu školy, žáci platí pouze cenu potravin.

Stravné pro žáky: snídaně 21 Kč, oběd 42 Kč, večeře 36 Kč, druhá večeře 18 Kč. Cena oběda pro veřejnost 98 Kč.

Odhlašování stravy:
Strava se odhlašuje nejpozději do 14,00 hodin předchozího dne osobně pomocí objednacího boxu, internetové aplikace Strava.cz, telefonicky na číslech 461535100, 702286742 nebo e-mailem na adresu kavalcov@szs.svitavy.cz. V případě náhlé nemoci je možno odhlásit stravu na příslušný den ještě ráno do 6,30 hodin (pouze mailem nebo telefonicky).
Upozorňujeme, že podle vyhlášky č. 107/2008 Sb., o školním stravování, § 4, odst. 9, lze při neplánované nepřítomnosti žáka ve škole odebrat stravu bez režijních nákladů, tj. za výše uvedené ceny, pouze první den. Další dny se hradí plná cena (např. plná cena oběda bez zisku činí 95 Kč). Nepřítomnost ve škole a přihlášení stravy porovnáváme a režijní náklady jsme povinni doúčtovat.

Veškeré dotazy ke stravování zodpoví vedoucí školní jídelny pí Kavalcová, telefon 461535100, 702286742, e-mail kavalcov@szs.svitavy.cz.

Související soubory