SPOLEK PŘÁTEL SZŠ

Při Střední zdravotnické škole Svitavy působí Spolek přátel Střední zdravotnické školy Svitavy. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 3904.

Jménem Spolku jedná předseda Správní rady. Správní radu tvoří 6 členů – 3 rodiče a 3 pedagogové SZŠ Svitavy. Funkční období Správní rady je 3 roky.

Identifikační číslo: 70156972. 

Bankovní spojení: 2901184184/2010 (Fio banka)

ID datové schránky: xvxbak3

Korespondenční adresa: Spolek přátel SZŠ, Purkyňova 256/9, 568 02 Svitavy

Složení správní rady SPSZŠ (volby 21. listopadu 2022, ustavující schůze Správní rady 14. prosince 2022):

  • Mgr. Věra Tláskalová – předsedkyně SPSZŠ, matka žákyně 2. ročníku, obor MZ
  • Mgr. Michaela Kovářová – místopředsedkyně SPSZŠ, učitelka SZŠ
  • Mgr. Jaroslav Valach – tajemník SPSZŠ, učitel SZŠ
  • Petra Burešová – členka Správní rady, matka žákyně 2. ročníku, obor PS
  • Radka Nakládalová – členka Správní rady, matka žáka 1. ročníku, obor PS
  • PhDr. Radim Dřímal – člen Správní rady z titulu funkce ředitele školy