vedení školy

PhDr. Bc. RADIM DŘÍMAL

ředitel

+420 777 635 100

Mgr. Bc. MARIE ŠTARHOVÁ

zástupkyně ředitele

+420 775 635 101

Mgr. MILOSLAVA TMĚJOVÁ

vedoucí učitelka PV – obor PS

+420 702 286 745

Mgr. KATEŘINA KONŮPKOVÁ

vedoucí učitelka PV – obor MZ

+420 731 610 659

Milena Janoušková

ekonomka

+420 702 286 744

Pedagogický sbor

Mgr. DITA BAJEROVÁ

externí učitelka

MILENA BARTOŠOVÁ

vychovatelka DM

Mgr. SIMONA BOHUŇOVSKÁ

učitelka, třídní učitelka PS 1.B a MZ 1.C

KH: ST 13.30 – 14.00

Mgr. JANA BRIXOVÁ

učitelka, výchovná poradkyně, metodička prevence

+420 721 506 848

KH: ST 13.15 – 13.45 (VP), PÁ 13.30 – 14.00

Mgr. JOLANA BUDIGOVÁ, DiS.

učitelka

KH: ÚT 7.30 – 8.00

IVANA ČERMÁKOVÁ

vedoucí vychovatelka DM

Ing. EVA HANZLOVÁ

učitelka

KH: ÚT 13.15 – 13.45

Mgr. LENKA HROUZKOVÁ

učitelka

KH: ÚT 13.00 – 13.30

NADĚŽDA CHLUPOVÁ

externí učitelka

Mgr. PETR CHOVANEC, DiS.

učitel

KH: ST 15.35 – 16.05

Bc. MATĚJ KARPÍŠEK

učitel

KH: PÁ 13.30 – 14.00

Mgr. PAVLA KOUDELKOVÁ

učitelka

KH: ST 7.30 – 8.00

Mgr. MICHAELA KOVÁŘOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 2.B a MZ 2.C

KH: ČT 13.30 – 14.00

Mgr. ZUZANA KRŠKOVÁ

učitelka, školní metodička prevence

+420 775 027 518

KH: ÚT 7.30 - 8.00, PÁ 13.30 – 14.00 (ŠMP)

Mgr. MARTIN LIPENSKÝ

učitel, školní koordinátor ICT, třídní učitel PS 3.B

KH: PO 13.15 – 13.45

Mgr. EVA LUSTYKOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 4.A

KH: PO 13.00 – 13.30

Mgr. LADA MARKOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 3.A

KH: PÁ 13.15 – 13.45

Mgr. KAMILA MLATEČKOVÁ

učitelka, třídní učitelka 2.A

KH: ÚT 13.30 – 14.00

JIŘINA NAJMONOVÁ

vychovatelka DM

Mgr. LUCIE PAAROVÁ

externí učitelka

Mgr. LIBOR PAVLÍK

učitel, třídní učitel MZ 4.C

KH: ST 13.15 – 13.45

Bc. JANA PECHANCOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 4.B

KH: ST a ČT 7.30 – 7.45

Mgr. ANDREA POGODOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 1.A

KH: ČT 15.35 – 16.05

Mgr. ANETA ROMPORTLOVÁ

učitelka, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. IRENA STRNADOVÁ

učitelka

KH: ČT 7.30 – 8.00

Mgr. HANA ŠVANDOVÁ

učitelka, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. JAROSLAV VALACH

učitel, třídní učitel MZ 3.C

KH: PO 13.30 – 14.00

JANA VALDHANSOVÁ KROUŽILOVÁ, DiS.

učitelka

KH: ÚT 12.00 – 12.15, ČT 13.00 – 13.15

FRANTIŠEK VOMÁČKA

učitel

KH: PO 12.30 – 13.00

Bc. VERONIKA VYKYDALOVÁ

učitelka

KH: ÚT 13.30 – 14.00

RNDr. FRANTIŠEK ZOBAČ

externí učitel

Mgr. PETR ZOBAČ

učitel

KH: PO 7.25 – 7.55

LENKA ŽÁKOVÁ

učitelka

Provozní zaměstnanci

JANA BRŮŽIČKOVÁ

kuchařka

ANTONIE ČUHELOVÁ

pomocná kuchařka

LENKA FRICOVÁ

sekretářka, mzdová účetní

ILONA JELÍNKOVÁ

uklízečka

PETRA CHAROUZOVÁ

uklízečka DM

Věra Kavalcová

vedoucí školní jídelny

+420 702 286 742

NADĚŽDA POPELKOVÁ

kuchařka

JIŘÍ REJMAN

správce

+420 702 286 743

MONIKA ŠIMKOVÁ

školnice

LENKA ŠVÁBOVÁ

hlavní kuchařka

VLASTIMIL ŽÁČEK

správce ICT

SVITAVY

Vytvořeno Školalokou 2022