vedení školy

PhDr. Bc. RADIM DŘÍMAL

ředitel

+420 777 635 100

Mgr. Bc. MARIE ŠTARHOVÁ

zástupkyně ředitele

+420 775 635 101

Mgr. MILOSLAVA TMĚJOVÁ

vedoucí učitelka PV – obor PS

+420 702 286 745

Mgr. KATEŘINA KONŮPKOVÁ

vedoucí učitelka PV – obor MZ

+420 731 610 659

Milena Janoušková

ekonomka

+420 702 286 744

Pedagogický sbor

Mgr. DITA BAJEROVÁ

externí učitelka

MILENA BARTOŠOVÁ

vychovatelka DM

Mgr. SIMONA BOHUŇOVSKÁ

učitelka, třídní učitelka PS 2.B a MZ 2.C

Konzultace: PO 13.15 – 13.45

Mgr. JANA BRIXOVÁ

učitelka, výchovná poradkyně

+420 721 506 848

Konzultace: ÚT 13.00 – 14.00 (VP), ČT 13.30 – 14.00

Mgr. JOLANA BUDIGOVÁ, DiS.

učitelka

Konzultace: ÚT 6.55 – 7.10, ÚT 13.00 - 13.15

IVANA ČERMÁKOVÁ

vedoucí vychovatelka DM

Ing. EVA HANZLOVÁ

učitelka

Konzultace: ÚT 13.15 – 13.45

Mgr. LENKA HROUZKOVÁ

učitelka

Konzultace: ÚT 14.55 – 15.25

NADĚŽDA CHLUPOVÁ

externí učitelka

Mgr. PETR CHOVANEC, DiS.

učitel

Konzultace: ÚT 14.55 – 15.25

Bc. MATĚJ KARPÍŠEK

učitel

Konzultace: PO 7.25 – 7.55

Mgr. PAVLA KOUDELKOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 1.A

Konzultace: ČT 7.30 – 8.00

Mgr. MICHAELA KOVÁŘOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 3.B a MZ 3.C

Konzultace: ČT 13.15 – 13.45

Mgr. ZUZANA KRŠKOVÁ

učitelka, školní metodička prevence

+420 775 027 518

Konzultace: ST 13.30 - 14.00, PÁ 13.30 – 14.00 (ŠMP)

Mgr. MARTIN LIPENSKÝ

učitel, školní koordinátor ICT, třídní učitel PS 4.B

Konzultace: PO 13.15 – 13.45

Mgr. EVA LUSTYKOVÁ

učitelka

Konzultace: PO 12.30 – 12.45, ČT 13.00 - 13.30

Mgr. LADA MARKOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 4.A

Konzultace: ST 13.30 – 14.00

Mgr. KAMILA MLATEČKOVÁ

učitelka, třídní učitelka 3.A

Konzultace: ST 13.15 – 13.45

JIŘINA NAJMONOVÁ

vychovatelka DM

Mgr. LIBOR PAVLÍK

učitel, třídní učitel MZ 1.C

Konzultace: ČT 13.20 – 14.00

Bc. JANA PECHANCOVÁ

učitelka

Konzultace: ČT 13.30 – 14.00

Mgr. ANDREA POGODOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 2.A

Konzultace: PO 7.30 – 8.00

Mgr. ANETA ROMPORTLOVÁ

učitelka, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. IRENA STRNADOVÁ

učitelka, třídní učitelka PS 1.B

Konzultace: PÁ 13.20 – 13.50

Mgr. HANA ŠVANDOVÁ

učitelka, t.č. rodičovská dovolená

Mgr. JAROSLAV VALACH

učitel, třídní učitel MZ 4.C

Konzultace: ST 12.50 – 13.20

JANA VALDHANSOVÁ KROUŽILOVÁ, DiS.

učitelka

Konzultace: ÚT 12.00 – 12.30 (Litomyšl)

FRANTIŠEK VOMÁČKA

učitel

Konzultace: PO 12.15 – 12.30, ST 12.15 - 12.30

Bc. VERONIKA VYKYDALOVÁ

učitelka

Konzultace: PO 13.00 – 13.30

RNDr. FRANTIŠEK ZOBAČ

externí učitel

Mgr. PETR ZOBAČ

učitel

Konzultace: PO 7.25 – 7.55

LENKA ŽÁKOVÁ

učitelka

Provozní zaměstnanci

JANA BRŮŽIČKOVÁ

kuchařka

ANTONIE ČUHELOVÁ

pomocná kuchařka

LENKA FRICOVÁ

sekretářka, mzdová účetní

ILONA JELÍNKOVÁ

uklízečka

PETRA CHAROUZOVÁ

uklízečka DM

Věra Kavalcová

vedoucí školní jídelny

+420 702 286 742

NADĚŽDA POPELKOVÁ

kuchařka

JIŘÍ REJMAN

správce

+420 702 286 743

MONIKA ŠIMKOVÁ

školnice

LENKA ŠVÁBOVÁ

hlavní kuchařka

VLASTIMIL ŽÁČEK

správce ICT

SVITAVY

Vytvořeno Školalokou 2022