Profesní kvalifikace

Naše škola je autorizovanou osobou MŠMT pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž, kód: 69-037-M. Zkouška probíhá před komisí dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací. Zkoušku mohou vykonat absolventi kurzu Sportovní masáž. Na základě úspěšně složené zkoušky lze získat živnostenské oprávnění v masérském oboru.