přijímací řízení VOŠ

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024/25

 

VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL S MATURITOU

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA (53-41-N/11) – 40 studentů

Délka vzdělávacího programu: 3 roky.

Forma studia: denní.

Cílová skupina uchazečů: Absolventi jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.

Studium VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra je rovnocenné bakalářskému studiu na VŠ. Je však zaměřeno více prakticky. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Jeho součástí je absolventská práce a její obhajoba, zkouška z odborných předmětů a zkouška z anglického jazyka. Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS.) psaný za jménem.

OBECNÉ INFORMACE – 1. KOLO

Uchazeči podávají přihlášku ke vzdělávaní na formuláři, který je stažení na této stránce.

Přihláška musí být řádně vyplněna včetně rodného čísla a označení formy vzdělávání (denní). Název a adresu vyšší odborné školy vyplní uchazeč následovně: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256; adresa Purkyňova 256/9, Předměstí, 568 02 Svitavy.

Uchazeč musí doložit hodnocení na vysvědčeních z 1. – 4. ročníku střední školy a u maturitní zkoušky; prospěch může potvrdit na přihlášce stávající střední škola nebo uchazeč ověřenými kopiemi vysvědčení.

Povinnou přílohou přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru (ke stažení na této stránce).

Přihlášku včetně příloh lze zaslat poštou na adresu školy nebo osobně odevzdat na sekretariátu školy v pracovní dny od 7 do 15 hodin (v pátek do 14 hodin).

Přijímací zkoušky se nekonají. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků předchozího vzdělávání na střední škole.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou zveřejněny v přiloženém dokumentu „Přijímací řízení pro školní rok 2024/25 – VOŠ – 1. kolo“.

V případě dotazů prosím volejte na čísla 777635100 (ředitel), 775635101 (zástupkyně ředitele) nebo pište na mail skola@szs.svitavy.cz.

TERMÍNY PRO 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ: DO 31. 5. 2024
  • TERMÍN PRO SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ:  12. – 13. 6. 2024 (7 – 15 HODIN)
  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ: 14. 6. 2024