Masér ve zdravotnictví

Atraktivní obor vzdělání vhodný pro dívky a chlapce. SZŠ Svitavy ho nabízí jako jediná škola v Pardubickém kraji.

Kód oboru: 53-41-M/04
Název oboru: Masér ve zdravotnictví
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělávání: 4 roky
Forma vzdělávání: denní

Studujte to,
co je zdravé

Jak funguje lidské tělo, jak s ním pracovat, ulevovat od bolesti a podporovat jeho přirozenou hybnost? Atraktivní obor maséra vás skvěle připraví na budoucí povolání a současně vám pomůže porozumět vlastnímu tělu. 

Příjemné
a moderní prostředí

Naše škola je po rekonstrukci. Kromě zdravotnického „know how“ vám tedy nabízíme i příjemné studijní prostředí.

Máte na výběr

Ze dvou oborů si jednoduše vyberete, co vám lépe sedí: „Praktická sestra“ nebo „Masér ve zdravotnictví.“

připravíme vás
na realitu

Z mnoha škol vycházejí absolventi, kteří se v pracovním procesu nestačí divit. To se vám u nás nestane. Součástí studia je praxe v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, takže do pracovního procesu vplujete zcela přirozeně.

 • Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Anglický jazyk (ANJ)

 • Dějepis (DĚJ)

 • Občanská nauka (OBN)

 • Fyzika (FYZ)

 • Chemie (CHE)

 • Biologie a ekologie (BAE)

 • Matematika (MAT)

 • Tělesná výchova (TĚV)

 • Informační a komunikační technologie (IKT)

 • Ekonomika (EKO)

 • Maturitní seminář ANJ/MAT

 • Odborné předměty

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPV)

 • První pomoc (PRP)

 • Psychologie a komunikace (PSK)

 • Somatologie (SOM)

 • Odborná latinská terminologie (OLT)

 • Základy epidemiologie a hygieny (ZEH)

 • Klinická propedeutika (KLP)

 • Klinika nemocí (KLN)

 • Kompenzační a regenerační cvičení (KRC)

 • Nauka o pohybovém systému (NPS)

 • Fyzikální terapie (FTE)

 • Léčebné masáže - teorie (LMT)

 • Léčebné masáže cvičení (LMC)

 • Klinická praxe (KLP)

 • Maturitní seminář PSK/SOM

zkušenosti našich žáků

Tomáš Jurča

3. ročník, obor Masér ve zdravotnictví

Nela Rabová

3. ročník, obor Masér ve zdravotnictví

Michal Jagob

4. ročník oboru Masér ve zdravotnictví

přidejte se k nám

 • Už jste byli na dni otevřených dveří?

 • Chcete pomoci najít bydlení?

 • Podejte přihlášku

 • Přijďte na přijímačky