Praktická sestra

Tradiční obor vhodný pro dívky a chlapce s výborným uplatněním absolventů.

kód oboru: 53-41-M/03
obor vzdělání: Praktická sestra
stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka vzdělávání: 4 roky
forma vzdělávání: denní

Studujte to,
co má smysl

Naučíme vás pečovat o zdraví druhých lidí na profesionální úrovni, takže u nás získáte víc než jen vzdělání. Péče o druhé je bezesporu posláním a důležitým obohacením vlastního života.

Příjemné
a moderní prostředí

Naše škola je po rekonstrukci. Kromě zravotnického „know how“ vám tedy nabízíme i příjemné studijní prostředí.

Mějte svobodu
výběru

„Praktická sestra“ nebo „Masér ve zdravotnictví“, kterým směrem se vydáte je čistě na vás a vašich preferencích.

Nesedíme
jen v lavici

Praxe je nedílnou součástí naší výuky. Spolupracujeme s regionálními nemocnicemi i soukromými zdravotnickými zařízeními. 

 • Všeobecně vzdělávací předměty

 • Český jazyk a literatura (ČJL)

 • Anglický jazyk (ANJ)

 • Dějepis (DĚJ)

 • Občanská nauka (OBN)

 • Fyzika (FYZ)

 • Chemie (CHE)

 • Biologie a ekologie (BAE)

 • Matematika (MAT)

 • Tělesná výchova (TĚV)

 • Informační a komunikační technologie (IKT)

 • Ekonomika (EKO)

 • Maturitní seminář ANJ/MAT

 • Odborné předměty

 • Ochrana a podpora veřejného zdraví (OPV)

 • První pomoc (PRP)

 • Psychologie a komunikace (PSK)

 • Somatologie (SOM)

 • Odborná latinská terminologie (OLT)

 • Základy epidemiologie a hygieny (ZEH)

 • Klinická propedeutika (KLP)

 • Ošetřovatelství (OŠE)

 • Ošetřovatelství v interních oborech (OŠI)

 • Ošetřovatelství v chirurgických oborech (OŠCH)

 • Ošetřování nemocných (OŠN)

 • Maturitní seminář PSK/SOM

zkušenosti našich žáků

Anežka Bauerová

3. ročník, obor Praktická sestra

Jiří Junek

3. ročník, obor Praktická sestra

Leona Grundová

3. ročník, obor Praktická sestra

přidejte se k nám

 • Už jste byli na dni otevřených dveří?

 • Chcete pomoci najít bydlení?

 • Podejte přihlášku

 • Přijďte na přijímačky