Rychlý kontakt
Telefon:
461 535 100 ústředna
702 286 741 sekretariát
461 531 491 ředitelna
461 533 053 ekonomka
702 286 742 školní jídelna
702 286 746 domov mládeže

E-mail:
skola@szs.svitavy.cz (škola)
kavalcov@szs.svitavy.cz (školní jídelna)
dm@szs.svitavy.cz (domov mládeže)

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství

in-skola

Info

Stručně o historii a současnosti školy

Střední zdravotnická škola Svitavy vznikla na konci čtyřicátých let 20. století transformací odborné školy pro ženská povolání. Již tehdy trpěly nemocnice nedostatkem ošetřovatelského personálu.

Z původních prostor dnešní školní jídelny na ulici Milady Horákové se škola přestěhovala do honosné budovy bývalé tkalcovské školy, kde sídlí dodnes.
Od založení prošly školou tisíce absolventek oborů zdravotní sestra, dětská sestra a ošetřovatelka. Absolventi – muži byli tenkrát spíše výjimkou. Za zaznamenání stojí fakt, že naši školu nejprve absolvovala jako žákyně a později se na ni vrátila jako odborná učitelka zakladatelka českého moderního ošetřovatelství docentka Marta Staňková.
Po sametové revoluci prošlo české zdravotnictví řadou změn, na které reagovalo také zdravotnické školství. Jediným oborem se v naší škole stala všeobecná sestra, posléze ji nahradil zdravotnický asistent. Od školního roku 2015/16 došlo k rozšíření vzdělávací nabídky o nový obor masér sportovní a rekondiční. Od školního roku 2018/19 nahradil zdravotnického asistenta obor praktická sestra a od následujícího školního roku maséra sportovního a rekondičního obor masér ve zdravotnictví.
Nyní je Střední zdravotnická škola Svitavy školou s nadregionální působností, vzdělává žáky v 10 třídách denní formy vzdělávání a jedné třídě formy večerní. Oba nabízené obory vzdělání jsou vhodné pro dívky i chlapce, podíl chlapců tak několik let stále roste. Po maturitě mohou absolventi studovat na široké škále vysokých nebo vyšších odborných škol. Po absolventech je zároveň velká poptávka na trhu práce.
Škola prošla v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo k sanaci sklepů, celkové opravy vnější obálky budovy s výjimkou historické uliční fasády a k přístavbě sociálního zařízení. SZŠ je vybavena velkým množstvím učebních pomůcek a didaktické techniky. Plně kvalifikovaný pedagogický sbor nabízí žákům osobní přístup a přátelskou atmosféru.
Střední zdravotnická škola Svitavy zároveň slouží celoživotnímu vzdělávání, zejména v rekvalifikačním kurzu sanitář nebo kurzu sportovní masáž.
Součástí školy je školní jídelna poskytující celodenní stravování a v samostatném objektu domov mládeže.

Název školy dle zřizovací listiny: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256

Kapacita školy: 270 žáků

Obory vzdělání:

53-41-M/03 Praktická sestra

53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví
 

Výroční zprávy

Aktuální výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o podávání informací jsou zveřejněny v příloze, předchozí výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o poskytování informací jsou uloženy v ředitelně školy a zájemcům jsou k dispozici na vyžádání.

PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy

buying https://www.filipinonet.com/ is a great way to save on expenses. https://hublot.to usa instructing online watchmaking trained professionals. tagheuerwatches usa instructing online watchmaking trained professionals. many successful people like to choose to wear who makes the best https://bvlgarireplica.ru. best fr.wellreplicas.to interior incredible structure. please do not flow or escape might be the intent relating to rolex https://www.replicasrelojes.to/. their the watchmaking industry coronary heart relates to the reasons for hu.watchesbuy.to usa. the best versacereplica in the world comes with a fashionable and various attitude a single.